องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ปราชญ์ชาวบ้าน
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.ท่าค้อ
บริการข้อมูล

สถิติ sitemap
วันนี้ 201
เดือนนี้12,619
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)87,284
ทั้งหมด 280,000

image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
อบต.ท่าค้อ ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น รายละเอียดติดต่อสอบถาม โทร 042532567 นะคะ
ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าค้อ ร่วมกันใส่ผ้าพระราชทาน "ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" ทุกวันพฤหัสบดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566
อบต.ท่าค้อ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ...
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมแสดงกตัญญูกตเวที ถวายเครื่องราชสักการะ ด้วยเดชะและพระบารมีแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท...
กิจกรรมน้องรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า...
เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อบต.ท่าค้อ ขอเชิญชวนกำนันตำบลท่าค้อ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ...
ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
31/05/2566 เวลา 08.30 น. คุณพิชญา โพชราษฎร นายก อบต.ท่าค้อ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยมีการฝึกอบรมการทำหม่ำเนื้อ หม่ำหมู และแหนมหมู ณ ห้องประชุมอาคารศรีบังกอ อบต.ท่าค้อ [31 พฤษภาคม 2566]
วันที่ 30 พ.ค. 2566 เวลา 08.30 น. คุณพิชญา โพชราษฎร นายก อบต.ท่าค้อ มอบใบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรศาสนาพิธีและการเป็นพิธีกร ณ ห้องประชุมอาคารศรีบังกอ อบต.ท่าค้อ [30 พฤษภาคม 2566]
วันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 09.00 น. คุณพิชญา โพชราษฎร นายก อบต.ท่าค้อ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการเลี้ยงกบ (ในกระชังบก) ณ ห้องประชุมสมานและฉันท์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ [29 พฤษภาคม 2566]
วันที่ 26 พ.ค.2566 เวลา 08.30 น. นายคำนึงลับจันทร์ รองนายก อบต.ท่าค้อ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องความสำคัญของป่าไม้กับชุมชน แก่ ผู้นำหมู่บ้าน และ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จำนวน 50 คน ... [26 พฤษภาคม 2566]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 14 บ้านหนองจันทน์
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 14 บ้านหนองจันทน์
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
ราคากลางก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านหนองจันทน์
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านหนองจันทน์
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4

folder ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview27
ประกาศ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview14

folder ประกาศ
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview1

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายพิชญา โพชราษฎร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0616295249
นายพิชญา โพชราษฎร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0616295249
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0895746705
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0895746705

image แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
พระพุทธรูปเก่าแก่ วัดท่าหนองจันทร์ [25 พฤษภาคม 2565]
หลวงพ่อใหญ่ห้วยบังกอ
ห้วยหนองเรือ
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
31/05/2566
31/05/2566
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
สน.บถ.
30/05/2566
31/05/2566
การประชุมสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์)
[กำหนดการฯ]
กสว.
29/05/2566
30/05/2566
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กสว.
29/05/2566
30/05/2566
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
30/05/2566
30/05/2566
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566
[กำหนดการฯ]
กค.
30/05/2566
30/05/2566
การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ