องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ 159 หมู่ 4 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4253-2522 , 0-4253-2567

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ปราชญ์ชาวบ้าน
บริการข้อมูล
image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้มาติดต่อราชการและเพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ...
วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสฤษดิ์ บัวลง นายกอบต.ท่าค้อ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำศูนย์ระดับตำบล ...
ประกวด"บริหารร่างกายหน้าเสาธง"
ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยงเข้ามาในพื้นที่ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
อบต.ท่าค้อ ขอความอนุเคราะห์ทุกท่านตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการ รวมถึงความต้องการตลอดจนข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการปรับปรุงงานบริการภาครัฐ ...
หน้ากาก 1 ชั้น หน้ากาก 2 ชั้น แบบไหนดีกว่ากัน อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็คชื่อใน “ไทยชนะ” และ ลงทะเบียน “หมอพร้อม” นะคะ
ประชาสัมพันธ์เลื่อนการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2564
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 2 กันยายน 2564 นายสฤษดิ์ บัวลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาชาวบ้าน ประจำปี 2564 ...
วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564 จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพันธภาพครอบครัวตำบลท่าค้อ โดยการออกนอกพื้นเพื่อทำการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ แจกแผ่นพับทั้ง 14 หมู่บ้าน และ ทั้ง 3 รพ.สต. (18 ภาพ)
วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสฤษดิ์ บัวลง นายก อบต.ท่าค้อ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ อาคารศรีบังกอ อบต.ท่าค้อ และส่งมอบถังขยะ จำนวน 20 ใบ ให้กับตัวแทนหมู่บ้าน โรงเรียน ...
วันที่ 8 ส.ค. 2564 เวลา 07.00 น. อบต.ท่าค้อ ร่วมกับฝ่ายปกครองตำบลท่าค้อ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ท่าค้อ หนองจันทร์และนาหลวง อสม. ตำบลท่าค้อ ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณโรงงานปลาเผาะ ...
วันที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. นายสฤษดิ์ บัวลง นายกอบต. ท่าค้อ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล โดยมีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กในระดับตำบลท่าค้อ ...
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00 น. อบต.ท่าค้อ จัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรดินโดยการปลูกหญ้าแฝก โดยได้รับความร่วมมือจากนางสาววิระภา จิตตโคตร ผู้ใหญ่บ้านใหม่แสงอรุณ ม.11 นำจิตอาสา...
วันที่ 25 พ.ค. 2564 เวลา 09.30 น. นายสฤษดิ์ บัวลง นายก อบต.ท่าค้อ เป็นประธานมอบพันธุ์กล้าไม้ให้ นายไพวัล ต้นใหญ่ กำนันตำบลท่าค้อ และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เป็นตัวแทนรับมอบ ...
ชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าค้อ ได้จัดทำโครงการเยี่ยมบ้านให้กำลังใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในระหว่างวันที่ 5 - 7 เดือนพฤษภาคม 2564
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านหนองเซา
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
ก่อสร้างห้องน้ำป่าช้าพร้อมลานคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านบุ่งเวียน poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
ราคากลาง ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ม.7 บ้านดอนม่วง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ราคากลาง ซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.3 บ้านท่าค้อ ถนนหนองแซงริมน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
ราคากลาง ซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.3 บ้านท่าค้อ ถนนชลธาร poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22

folder ข่าวประชาสัมพันธ์

folder ประกาศ

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
จ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านหนองเซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview2
image แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
หลวงพ่อใหญ่ห้วยบังกอ
ห้วยหนองเรือ
เขื่อนริมโขง
พระพุทธรูปเก่าแก่า (พระบัง)
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารองค์กร
นายสฤษดิ์ บัวลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0813206089
นายสฤษดิ์ บัวลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0813206089
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 042-532567
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 042-532567

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 236
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ