องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file บันทึกข้อความแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในการดำเนินงานตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ระดับหน่วยงาน
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในการดำเนินงานตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ระดับหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในการดำเนินงานตามแบบวัดความรู้ IIT และ EIT ระดับหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
insert_drive_file บันทึกข้อความรายงานผลการตรวจให้คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file บันทึกข้อความรายงานผลการประเมิน (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252 |
insert_drive_file รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252 |
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ