messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการวิเคาระห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
คำสั่งอบต.ท่าค้อ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
บันทึกข้อความแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในการดำเนินงานตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ระดับหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในการดำเนินงานตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ระดับหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในการดำเนินงานตามแบบวัดความรู้ IIT และ EIT ระดับหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
บันทึกข้อความรายงานผลการตรวจให้คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
บันทึกข้อความรายงานผลการประเมิน (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 345 |
รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271 |
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 291 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 279 |
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ