องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ 159 หมู่ 4 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4253-2522 , 0-4253-2567

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ปราชญ์ชาวบ้าน
บริการข้อมูล
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 252
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564)
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 (แบบ สขร.1)
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (แบบ สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 (แบบ สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 (แบบ สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2564 ถึง กันยายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564 (แบบ สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 (แบบ สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนสิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (แบบ สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564 (แบบ สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564 ถึง มิถุนายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
1 - 20 (ทั้งหมด 91 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าค้อ
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าค้อ
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 042-532567
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 042-532567