องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
folder คำสั่ง
insert_drive_file คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง รายงานการปิดสำนักงานเป็นการชั่วคราว เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-2019 ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค.2565 ถึงวันที่ 20 พ.ค. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file คำสั่ง อบต.ท่าค้อ ที่ 111/2565 เรื่อง ปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อเป็นการชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
photo คำสั่ง อบต.ท่าค้อ ที่ 34/2565 เรื่อง มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file คำสั่งอบต.ท่าค้อ ที่ 18/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งศูนย์อำนวยการ การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file คำสั่งอบต.ท่าค้อ ที่ 15/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามถอนเงินผ่านธนาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file คำสั่งอบต.ท่าค้อ ที่ 14/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file คำสั่งอบต.ท่าค้อ ที่ 9/2565 เรื่องแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file คำสั่งอบต.ท่าค้อ ที่ 8/2565 เรื่องแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file คำสั่งอบต.ท่าค้อ ที่ 4/2565 เรื่องให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างปฎิบัติงานนอกสถานทีร่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
photo คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง ปิดสำนักงานเป็นการชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
photo คำสั่ง อบต.ท่าค้อ ที่ 295/2564 เรื่อง มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่แทนโดยรับผิดชอบงานในกองคลังและกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file คำสั่งอบต.ท่าค้อ ที่ 255/2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานในระบบ KTB Corporate Online poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
description คำสั่ง อบต.ท่าค้อ ที่ 170/2564 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและอำนาจหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
description คำสั่ง อบต.ท่าค้อ ที่ 169/2564 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
description คำสั่ง อบต.ท่าค้อ ที่ 168/2564 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
description คำสั่ง อบต.ท่าค้อ ที่ 167/2564 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
description คำสั่ง อบต.ท่าค้อ ที่ 166/2564 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
description คำสั่ง อบต.ท่าค้อ ที่ 165/2564 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
photo คำสั่ง อบต.ท่าค้อ ที่ 155/2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รับผิดชอบและปฎิบัติหน้าที่ในส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
1 - 20 (ทั้งหมด 40 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ