องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ 159 หมู่ 4 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4253-2522 , 0-4253-2567

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ปราชญ์ชาวบ้าน
บริการข้อมูล
folder คำสั่ง
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมการทำเครื่องหอมสมุนไพร ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมให้ความรู้แก่สตรีตำบลท่าค้อ ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่อค้อ เรื่อง บรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง แต่งตั้งศูนย์อำนวยการ การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง แต่งตั้งศูนย์อำนวยการ การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
photo คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่อค้อ เรื่อง คณะกรรมการในการช่วยเหลือประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งศูนย์อำนวยการ การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและคัดเลือกผู้ที่จะได้รับผ้าห่มกันหนาว poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง แต่งตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง แต่งตั้งศูนย์อำนวยการ การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ,คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file สายงานระดับตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ที่ 12/2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง แต่งตั้งศูนย์อำนวยการ การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ เพื่อดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสฤษดิ์ บัวลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0813206089
นายสฤษดิ์ บัวลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0813206089
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 042-532567
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 042-532567

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 279