messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
apps ส่วนราชการ
คำสั่ง อบต.ท่าค้อ เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288 |
คำสั่ง อบต.ท่าค้อ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและอำนาจหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238 |
คำสั่ง อบต.ท่าค้อ เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 757 |
คำสั่ง อบต.ท่าค้อ เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275 |
คำสั่ง อบต.ท่าค้อ เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255 |
คำสั่ง อบต.ท่าค้อ เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256 |
คำสั่ง อบต.ท่าค้อ เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252 |
ตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 362 |
โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 533 |
โครงสร้างกองการศึกษา ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 420 |
โครงสร้างกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 412 |
โครงสร้างกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 377 |
โครงสร้างสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 460 |
โครงสร้างบุคลากร อบต.ท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 555 |
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ