องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
apps ส่วนราชการ
photo คำสั่ง อบต.ท่าค้อ เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165 |
description คำสั่ง อบต.ท่าค้อ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและอำนาจหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
description คำสั่ง อบต.ท่าค้อ เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
description คำสั่ง อบต.ท่าค้อ เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
description คำสั่ง อบต.ท่าค้อ เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156 |
description คำสั่ง อบต.ท่าค้อ เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
description คำสั่ง อบต.ท่าค้อ เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
insert_drive_file ตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274 |
photo โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 329 |
photo โครงสร้างกองการศึกษา ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286 |
photo โครงสร้างกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 291 |
photo โครงสร้างกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278 |
photo โครงสร้างสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 343 |
photo โครงสร้างบุคลากร อบต.ท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 408 |
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ