องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
folder ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างประมวลจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ