องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่องรายงานการรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง ผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
insert_drive_file บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131 |
insert_drive_file เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่องผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
insert_drive_file บันทึกข้อความ เรื่องรายแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่4) ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่องผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 |
insert_drive_file บันทึกข้อความ เรื่องรายแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่3) ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file ประกาศอบต.ท่าค้อเรื่องรายงานขอผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสิ้นปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 526 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่องผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
insert_drive_file บันทึกข้อความรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268 |
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 346 |
1 - 20 (ทั้งหมด 36 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ