องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ 159 หมู่ 4 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4253-2522 , 0-4253-2567

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ปราชญ์ชาวบ้าน
บริการข้อมูล
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 282
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศอบต.ท่าค้อเรื่องรายงานขอผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสิ้นปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
insert_drive_file การใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ไดรมาสที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
insert_drive_file รายงานแสดงฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
insert_drive_file รายงานแสดงฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file ประกาศ รายงาน รายรับ-รายจ่าย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
insert_drive_file การใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ไดรมาสที่ 2/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
insert_drive_file รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
insert_drive_file ผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
insert_drive_file รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 (ส่วนที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
insert_drive_file รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 (ส่วนที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
insert_drive_file งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าค้อ
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าค้อ
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 042-532567
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 042-532567