องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่องรายงานการรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง ผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
insert_drive_file บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
insert_drive_file เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่องผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file บันทึกข้อความ เรื่องรายแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่4) ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่องผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file บันทึกข้อความ เรื่องรายแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่3) ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file ประกาศอบต.ท่าค้อเรื่องรายงานขอผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสิ้นปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่องผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file บันทึกข้อความรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249 |
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319 |
insert_drive_file การใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ไดรมาสที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318 |
1 - 20 (ทั้งหมด 35 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ