องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ 159 หมู่ 4 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4253-2522 , 0-4253-2567


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
การใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ไดรมาสที่ 1/2562 grade
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
รายงานงบแสดงฐานะการเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
งบแสดงฐานะการเงิน เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
รายงานแสดงฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
รายงานแสดงฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
ประกาศ รายงาน รายรับ-รายจ่าย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 grade
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
การใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ไดรมาสที่ 2/2562 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี 2562 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
ผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณปี 2561 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 (ส่วนที่ 1) grade
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 (ส่วนที่ 2)
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
รายงาน งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2558
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
4 ผู้บริหารองค์กร
(นายสฤษดิ์ บัวลง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
(นายสฤษดิ์ บัวลง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
(นางปัณณพร อะโน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
(นางปัณณพร อะโน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 89
เมื่อวาน 403
เดือนนี้ 4,976
เดือนที่แล้ว 6,842
ทั้งหมด 9,538