องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการออกข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
photo ภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
description ภาพถ่ายการประชุมประชาคมตำบลเพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
description ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ให้ตวรจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภดส.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308 |
description ภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271 |
description ประชุมประชาคมตำบลเพื่อร่วมกันวางแผนในการจัดทำ (ร่าง)แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์สุขภาพตำบลท่าค้อ (พ.ศ. 2564-2568) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 327 |
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หมู่ที่8 บ้านนาหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 324 |
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หมู่ที่1 บ้านหนองจันทร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 322 |
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หมู่ที่6 บ้านโคกไก่เซา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 302 |
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ให้ตวรจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง1 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 304 |
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 321 |
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนต่างๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 303 |
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมประชาคมตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 300 |
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ