องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ 159 หมู่ 4 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4253-2522 , 0-4253-2567การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ปราชญ์ชาวบ้าน
บริการข้อมูล
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
description ภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
description ประชุมประชาคมตำบลเพื่อร่วมกันวางแผนในการจัดทำ (ร่าง)แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์สุขภาพตำบลท่าค้อ (พ.ศ. 2564-2568) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ให้ตวรจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภดส.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หมู่ที่8 บ้านนาหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หมู่ที่1 บ้านหนองจันทร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หมู่ที่6 บ้านโคกไก่เซา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ให้ตวรจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง1 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนต่างๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมประชาคมตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสฤษดิ์ บัวลง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าค้อ
โทร : 0813206089
(นายสฤษดิ์ บัวลง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าค้อ
โทร : 0813206089
(นางปัณณพร อะโน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
(นางปัณณพร อะโน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 418
เดือนนี้ 5,055
เดือนที่แล้ว 10,420
ทั้งหมด 30,090