messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
รายงานผลการดำเนินงานรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการออกข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
ภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
ภาพถ่ายการประชุมประชาคมตำบลเพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ให้ตวรจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภดส.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 328 |
ภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 298 |
ประชุมประชาคมตำบลเพื่อร่วมกันวางแผนในการจัดทำ (ร่าง)แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์สุขภาพตำบลท่าค้อ (พ.ศ. 2564-2568) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 361 |
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หมู่ที่8 บ้านนาหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 348 |
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หมู่ที่1 บ้านหนองจันทร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 347 |
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หมู่ที่6 บ้านโคกไก่เซา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 328 |
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ให้ตวรจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง1 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 332 |
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 345 |
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนต่างๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 325 |
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมประชาคมตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 324 |
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ