องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ 159 หมู่ 4 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4253-2522 , 0-4253-2567

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ปราชญ์ชาวบ้าน
บริการข้อมูล
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 268
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
description ภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
description ประชุมประชาคมตำบลเพื่อร่วมกันวางแผนในการจัดทำ (ร่าง)แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์สุขภาพตำบลท่าค้อ (พ.ศ. 2564-2568) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143 |
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ให้ตวรจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภดส.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หมู่ที่8 บ้านนาหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หมู่ที่1 บ้านหนองจันทร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165 |
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หมู่ที่6 บ้านโคกไก่เซา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ให้ตวรจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง1 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147 |
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนต่างๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมประชาคมตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าค้อ
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าค้อ
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 042-532567
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 042-532567