องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
folder ข้อบัญญัติ อบต.
insert_drive_file ข้อบัญญัติ กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประกาศข้อบัญญัติ เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด บางประเภท ในเขตพื้อที่ อบต.ท่าค้อ
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง ข้อกำหนดตามข้อ 6 ว่าด้วยเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1720 |
description ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
photo ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทการประกอบกิจการให้บริการลานสะสมตู้บรรจุสินค้าหรือลานจอดรถหัวลากตู้บรรจุสินค้า พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 346 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252 |
insert_drive_file ข้อบังคับตำบล ว่าด้วยการกำหนดอัตราการเรียกเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก 2546 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ พ.ศ.2551 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการขออนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 351 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติ อบต.ท่าค้อ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2549 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250 |
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ