องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ 159 หมู่ 4 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4253-2522 , 0-4253-2567การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ปราชญ์ชาวบ้าน
บริการข้อมูล
การติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ 159 หมู่ 4 ถนนชยางกูร ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 เบอร์โทรศัพท์ 042-532567 เบอร์โทรสาร 042-532567 Email : thakho@hotmail.co.th
Line อบต.ท่าค้อ

แผนที่หน่วยงาน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสฤษดิ์ บัวลง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าค้อ
โทร : 0813206089
(นายสฤษดิ์ บัวลง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าค้อ
โทร : 0813206089
(นางปัณณพร อะโน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
(นางปัณณพร อะโน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 368
เดือนนี้ 5,005
เดือนที่แล้ว 10,370
ทั้งหมด 30,040