องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ 159 หมู่ 4 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4253-2522 , 0-4253-2567


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
info คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
1. นายสฤษดิ์ บัวลง ประธานกรรมการ 2. นายเกษร พิมพ์สา กรรมการ 3. นายประเวช พรหมภักดี กรรมการ 4. นางเดือนเพ็ญ คุณศรีเมฆ กรรมการ 5. นางขนิษฐา อุ่นอาสา กรรมการ 6. นางประภัสสร บุตรสิงขรณ์ กรรมการ 7. นางวัชราภรณ์ อุเทนธรรม กรรมการ 8. นางภิญญดา ธานี กรรมการ 9. นางเพชพนม แหว่นพรม กรรมการ 10.นางเนตรนภา หัสสา กรรมการ 11.จ.ส.อ.แสวง เครือแก้ว กรรมการ 12.นายอุดม วงค์คำจันทร์ กรรมการ 13.นายอนันต์ อ่อนตา กรรมการ 14.นายเสงี่ยม อั้งวงษ์ กรรมการ 15.นายประดิษฐ์ บุตรวรรณ์ กรรมการ 16.นางปัณณพร อะโน กรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการกองทุนฯ 1. นางสมจิตร ศรีสว่าง อนุกรรมการ 2. นางคัทรียา โกษาแสง อนุกรรมการ 3. นางขวัญหล้า ไชยนิฮม อนุกรรมการ 4. นายภูวนัย หัสสา อนุกรรมการ 5. นายอำนวย นารีนุช อนุกรรมการ 6. นางโชติกา แก้วพิลา อนุกรรมการ 7. นางสาวพิไลพร ใจสุข อนุกรรมการ 8. นางสาวรุ่งรัตนฤดี โฉมทอง อนุกรรมการ
บุคลากรภายใน
4 ผู้บริหารองค์กร
(นายสฤษดิ์ บัวลง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
(นายสฤษดิ์ บัวลง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
(นางปัณณพร อะโน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
(นางปัณณพร อะโน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 60
เมื่อวาน 374
เดือนนี้ 4,947
เดือนที่แล้ว 6,813
ทั้งหมด 9,509