องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ 159 หมู่ 4 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4253-2522 , 0-4253-2567


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
account_box สมาชิกสภา อบต.ท่าค้อ

นางวิลาสินี สามารถ
ประธานสภาฯ
นางวิลาสินี สามารถ
ประธานสภาฯ
นายทองมา จันทะพรม
รองประธานสภาฯ
นายทองมา จันทะพรม
รองประธานสภาฯ
นางปัณณพร อะโน
เลขานุการ สภาฯ
นางปัณณพร อะโน
เลขานุการ สภาฯ
นางสมศรี ซัมเมอร์คอร์น
ส.อบต หมู่ที่ 1
นางสมศรี ซัมเมอร์คอร์น
ส.อบต หมู่ที่ 1
นายบุญเลิศ อ่อนตา
ส.อบต หมู่ที่ 1
นายบุญเลิศ อ่อนตา
ส.อบต หมู่ที่ 1
นายประจิต คำพิมพ์
ส.อบต หมู่ที่ 2
นายประจิต คำพิมพ์
ส.อบต หมู่ที่ 2
นายอนุศักดิ์ ไชยผาบ
ส.อบต หมู่ที่ 2
นายอนุศักดิ์ ไชยผาบ
ส.อบต หมู่ที่ 2
นายกินนอน รอบคอบ
ส.อบต หมู่ที่ 3
นายกินนอน รอบคอบ
ส.อบต หมู่ที่ 3
นายบุญเรือง วงค์เทราช
ส.อบต หมู่ที่ 3
นายบุญเรือง วงค์เทราช
ส.อบต หมู่ที่ 3
นายบุญค้ำ พุทธวงค์
ส.อบต หมู่ที่ 4
นายบุญค้ำ พุทธวงค์
ส.อบต หมู่ที่ 4
นายมโนช เพ็งแก้ว
ส.อบต หมู่ที่ 4
นายมโนช เพ็งแก้ว
ส.อบต หมู่ที่ 4
นางพิศนา ตรีโอษฐ์
ส.อบต หมู่ที่ 5
นางพิศนา ตรีโอษฐ์
ส.อบต หมู่ที่ 5
ว่าง
ส.อบต หมู่ที่ 5
ว่าง
ส.อบต หมู่ที่ 5
นางวิลาสินี สามารถ
ส.อบต หมู่ที่ 6
นางวิลาสินี สามารถ
ส.อบต หมู่ที่ 6
ว่าง
ส.อบต หมู่ที่ 6
ว่าง
ส.อบต หมู่ที่ 6
นางขันธ์ แสงเสน
ส.อบต หมู่ที่ 7
นางขันธ์ แสงเสน
ส.อบต หมู่ที่ 7
นายเสราะ โสมี
ส.อบต หมู่ที่ 7
นายเสราะ โสมี
ส.อบต หมู่ที่ 7
นายประกอบ ธีระวงค์
ส.อบต หมู่ที่ 8
นายประกอบ ธีระวงค์
ส.อบต หมู่ที่ 8
นายประมูล รุ่งเป้า
ส.อบต หมู่ที่ 8
นายประมูล รุ่งเป้า
ส.อบต หมู่ที่ 8
นายเกียรติศักดิ์ กันหามี
ส.อบต หมู่ที่ 9
นายเกียรติศักดิ์ กันหามี
ส.อบต หมู่ที่ 9
นายรุ่งโรจน์ อุ่นอาสา
ส.อบต หมู่ที่ 9
นายรุ่งโรจน์ อุ่นอาสา
ส.อบต หมู่ที่ 9
นายทองมา จันทะพรม
ส.อบต หมู่ที่ 10
นายทองมา จันทะพรม
ส.อบต หมู่ที่ 10
ว่าง
ส.อบต หมู่ที่ 10
ว่าง
ส.อบต หมู่ที่ 10
นายสมบูรณ์ พัฒนวงค์ชัย
ส.อบต หมู่ที่ 11
นายสมบูรณ์ พัฒนวงค์ชัย
ส.อบต หมู่ที่ 11
ว่าง
ส.อบต หมู่ที่ 11
ว่าง
ส.อบต หมู่ที่ 11
นายชัยชนะ พวงเงิน
ส.อบต หมู่ที่ 12
นายชัยชนะ พวงเงิน
ส.อบต หมู่ที่ 12
นายสถิต วงหาจักษ์
ส.อบต หมู่ที่ 12
นายสถิต วงหาจักษ์
ส.อบต หมู่ที่ 12
นายจิตติวัฒนา ศรีสุราช
ส.อบต หมู่ที่ 13
นายจิตติวัฒนา ศรีสุราช
ส.อบต หมู่ที่ 13
นายอนันต์ บุตรวงค์
ส.อบต หมู่ที่ 13
นายอนันต์ บุตรวงค์
ส.อบต หมู่ที่ 13
นายเสรี สมจิตร
ส.อบต หมู่ที่ 14
นายเสรี สมจิตร
ส.อบต หมู่ที่ 14
นายนัฐกิตติ พิพัฒนบดินทร์
ส.อบต หมู่ที่ 14
นายนัฐกิตติ พิพัฒนบดินทร์
ส.อบต หมู่ที่ 14
บุคลากรภายใน
4 ผู้บริหารองค์กร
(นายสฤษดิ์ บัวลง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
(นายสฤษดิ์ บัวลง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
(นางปัณณพร อะโน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
(นางปัณณพร อะโน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 5
เมื่อวาน 60
เดือนนี้ 5,946
เดือนที่แล้ว 8,368
ทั้งหมด 11,064