องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
camera_alt ภาพกิจกรรม
22 มิ.ย.2565 เวลา 08.30 น. คุณพิชญา โพชราษฎร นายก อบต.ท่าค้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ พ.จ.ท.ชาญณรงค์ แสนแพง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ท่าค้อ ... [22 มิถุนายน 2565]
มื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 คุณพิชญา โพชราษฎร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการแปรรูปอาหาร (หลักสูตรการทำใส้กรอกหมูและกุนเชียงหมู) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 22-23 ... [22 มิถุนายน 2565]
ตามที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มจักสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์... [7 มิถุนายน 2565]
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. คุณพิชญา โพชราษฎร นายก อบต.ท่าค้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน อบต.ท่าค้อ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดหมู่บ้าน ม.8, ม.12 และประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ณ.วัดศรีบุญเรือง ม.12 ... [31 พฤษภาคม 2565]
อบต.ท่าค้อ จัดตั้งจุดอำนวยความปลอดภัยทางถนนเทศกาลสงกรานต์ ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน พ.ศ.2565 ภายใต้ชื่อการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับรถอย่าง ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” [19 เมษายน 2565]
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ นำโดยคุณพิชญา โพชราษฎร นายก อบต.ท่าค้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ พนักงาน-เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าค้อ และ... [31 มีนาคม 2565]
วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. คุณพิชญา โพชราษฎร นายกอบต.ท่าค้อ พร้อมคณะผู้บริหารเป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ... [9 มีนาคม 2565]
วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. คุณพิชญา โพชราษฎร นายกอบต.ท่าค้อ พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ผู้นำหมู่บ้านและกลุ่มเยาวชน ทั้ง 14 หมู่บ้าน ... [8 มีนาคม 2565]
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อการส่งเสริมอาชีพป้องกันปัญหายาเสพติด "ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ” [27 ธันวาคม 2564]
วันที่ 23 ก.ย. 2564 เวลา 08.30 น. นายสฤษดิ์ บัวลง นายก อบต.ท่าค้อ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตกลุ่มสตรี ณ อาคารศรีบังกอ อบต.ท่าค้อ ค่ะ [30 กันยายน 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 - 10 (ทั้งหมด 107 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ