องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
camera_alt ภาพกิจกรรม
31/05/2566 เวลา 08.30 น. คุณพิชญา โพชราษฎร นายก อบต.ท่าค้อ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยมีการฝึกอบรมการทำหม่ำเนื้อ หม่ำหมู และแหนมหมู ณ ห้องประชุมอาคารศรีบังกอ อบต.ท่าค้อ [31 พฤษภาคม 2566]
วันที่ 30 พ.ค. 2566 เวลา 08.30 น. คุณพิชญา โพชราษฎร นายก อบต.ท่าค้อ มอบใบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรศาสนาพิธีและการเป็นพิธีกร ณ ห้องประชุมอาคารศรีบังกอ อบต.ท่าค้อ [30 พฤษภาคม 2566]
วันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 09.00 น. คุณพิชญา โพชราษฎร นายก อบต.ท่าค้อ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการเลี้ยงกบ (ในกระชังบก) ณ ห้องประชุมสมานและฉันท์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ [29 พฤษภาคม 2566]
วันที่ 26 พ.ค.2566 เวลา 08.30 น. นายคำนึงลับจันทร์ รองนายก อบต.ท่าค้อ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องความสำคัญของป่าไม้กับชุมชน แก่ ผู้นำหมู่บ้าน และ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จำนวน 50 คน ... [26 พฤษภาคม 2566]
25 พ.ค. 2566 เวลา 09.00 น. คุณพิชญา โพชราษฎร นายก อบต.ท่าค้อ เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาชาวบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมอาคารศรีบังกอ อบต.ท่าค้อ [25 พฤษภาคม 2566]
อบต.ท่าค้อ ดำเนินโครงการจัดตั้งจุดอำนวยความปลอดภัยทางถนนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.2566 ณ ริมถนนชยางกูร หน้าโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) [19 เมษายน 2566]
วันที่ 13 เม.ย.2566 อบต.ท่าค้อร่วมกับคณะกรรมการ สสส.ตำบลท่าค้อ จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลท่าค้อ โดยมีคุณพิชญา โพชราษฎร นายกอบต.ท่าค้อ ประธานในการจัดทำโครงการ ได้มอบเกียรติบัตรแก่บุคคลต้นแบบ... [19 เมษายน 2566]
วันที่ 15 เมษายน 2566 อบต.ท่าค้อ นำโดยคุณพิชญา โพชราษฎร นายก อบต.ท่าค้อ สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาในการจัดงานบุญมหาชาติ (บุญผะเหวด) ประจำปี 2566 ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านนาหลวง หมู่ที่ 12 ... [19 เมษายน 2566]
12 เมษายน 2566 – คุณพิชญา โพชราษฎร นายกอบต.ท่าค้อ พร้อมด้วยผู้บริหาร และนางปัณณพร อะโน ปลัด อบต.ท่าค้อ นางวิลาสินี สามารถ ประธานสภา อบต.ท่าค้อ ตลอดจนข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดอบต.ท่าค้อ ... [19 เมษายน 2566]
วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. คุณพิชญา โพชราษฎร นายก อบต.ท่าค้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าค้อ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันจักรี ปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณหาดทรายทอง ... [5 เมษายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 - 10 (ทั้งหมด 147 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ