messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 07.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ได้จัดทำโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และ ...[17 เมษายน 2567]
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ได้ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี คุณพิชญา โพชราษฎร นายก อบต.ท่าค้อ ...[25 มีนาคม 2567]
วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. คุณพิชญา โพชราษฎร นายก อบต.ท่าค้อ เป็นประธานเปิดงาน "MOI Waste Bank Week โดยมี ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ สมาชิกสภา อบต.ท่าค้อ Kick-Off ขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ณ ...[22 มีนาคม 2567]
คุณพิชญา โพชราษฎร นายกอบต.ท่าค้อ เป็นประธานเปิด "โครงการแข่งขันกีฬาตำบลท่าค้อ ประจำปี 2567" ระหว่างวันที่ 24-26 ก.พ. 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณประสาทศิลป์)[27 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 คุณพิชญา โพชราษฎร นายก อบต.ท่าค้อ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล เดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม [21 กุมภาพันธ์ 2567]
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ และคณะทำงานธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ครั้งที่ 1/2567...[15 กุมภาพันธ์ 2567]
เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ อาคารศรีบังกอ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ...[15 กุมภาพันธ์ 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลท่าค้อ ได้ดำเนินการสำรวจการจัดทำถังขยะเปียกของครัวเรือน...[31 มกราคม 2567]
วันที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. พมจ.นครพนม ร่วมกับ อบต.ท่าค้อ โดย คุณพิชญา โพชราษฎร นายก อบต.ท่าค้อ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านผู้ด้อยโอกาส ให้กับผู้พิการที่ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลท่าค้อ จำนวน 3 ครัวเรือน ...[26 มกราคม 2567]
16 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. คุณพิชญา โพชราษฎร นายก อบต.ท่าค้อ มอบอุปกรณ์กีฬา ประจำปี พ.ศ.2567 ให้กับผู้นำหมู่บ้านและกลุ่มเยาวชนตำบลท่าค้อ เพื่อจะได้นำอุปกรณ์ไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา...[18 มกราคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 - 10 (ทั้งหมด 173 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ