องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ 159 หมู่ 4 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4253-2522 , 0-4253-2567

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ปราชญ์ชาวบ้าน
บริการข้อมูล
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 2 กันยายน 2564 นายสฤษดิ์ บัวลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาชาวบ้าน ประจำปี 2564 ... [2 กันยายน 2564]
วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564 จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพันธภาพครอบครัวตำบลท่าค้อ โดยการออกนอกพื้นเพื่อทำการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ แจกแผ่นพับทั้ง 14 หมู่บ้าน และ ทั้ง 3 รพ.สต. (18 ภาพ) [20 สิงหาคม 2564]
วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสฤษดิ์ บัวลง นายก อบต.ท่าค้อ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ อาคารศรีบังกอ อบต.ท่าค้อ และส่งมอบถังขยะ จำนวน 20 ใบ ให้กับตัวแทนหมู่บ้าน โรงเรียน ... [10 สิงหาคม 2564]
วันที่ 8 ส.ค. 2564 เวลา 07.00 น. อบต.ท่าค้อ ร่วมกับฝ่ายปกครองตำบลท่าค้อ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ท่าค้อ หนองจันทร์และนาหลวง อสม. ตำบลท่าค้อ ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณโรงงานปลาเผาะ ... [8 สิงหาคม 2564]
วันที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. นายสฤษดิ์ บัวลง นายกอบต. ท่าค้อ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล โดยมีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กในระดับตำบลท่าค้อ ... [4 มิถุนายน 2564]
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00 น. อบต.ท่าค้อ จัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรดินโดยการปลูกหญ้าแฝก โดยได้รับความร่วมมือจากนางสาววิระภา จิตตโคตร ผู้ใหญ่บ้านใหม่แสงอรุณ ม.11 นำจิตอาสา... [28 พฤษภาคม 2564]
วันที่ 25 พ.ค. 2564 เวลา 09.30 น. นายสฤษดิ์ บัวลง นายก อบต.ท่าค้อ เป็นประธานมอบพันธุ์กล้าไม้ให้ นายไพวัล ต้นใหญ่ กำนันตำบลท่าค้อ และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เป็นตัวแทนรับมอบ ... [28 พฤษภาคม 2564]
ชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าค้อ ได้จัดทำโครงการเยี่ยมบ้านให้กำลังใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในระหว่างวันที่ 5 - 7 เดือนพฤษภาคม 2564 [12 พฤษภาคม 2564]
อบต.ท่าค้อ ดำเนินการเตรียมความพร้อมในด้านพื้นที่และสถานที่ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม กรณีมีการระบาดในวงกว้างของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในวันที่ 7 พ.ค. 2564 ณ.โรงเรียนบ้านดงหมู [7 พฤษภาคม 2564]
26/04/2564 นายสฤษดิ์ บัวลง นายก อบต.ท่าค้อ มอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [28 เมษายน 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 96 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสฤษดิ์ บัวลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0813206089
นายสฤษดิ์ บัวลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0813206089
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 042-532567
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 042-532567

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 346