องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. คุณพิชญา โพชราษฎร นายกอบต.ท่าค้อ พร้อมคณะผู้บริหารเป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยมีกลุ่มเป้าหมายดำเนินการนำร่อง 2 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 12 จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมทำสิ่งประดิษฐ์จากขยะทั่วไป ในระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2565 ณ วัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ 12 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลท่าค้อ และส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกขยะและนำขยะมารีไซเคิลเป็นสิ่งของเครื่องใช้ได้
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ