องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564 จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพันธภาพครอบครัวตำบลท่าค้อ โดยการออกนอกพื้นเพื่อทำการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ แจกแผ่นพับทั้ง 14 หมู่บ้าน และ ทั้ง 3 รพ.สต. (18 ภาพ)
รายละเอียด : วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ร่วมกับคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลท่าค้อ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพันธภาพครอบครัวตำบลท่าค้อ โดยการออกนอกพื้นเพื่อทำการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ แจกแผ่นพับทั้ง 14 หมู่บ้าน และ ทั้ง 3 รพ.สต. พร้อมทั้ง ออกมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จำนวน 7 ราย
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ