องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ 159 หมู่ 4 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4253-2522 , 0-4253-2567

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ปราชญ์ชาวบ้าน
บริการข้อมูล
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00 น. อบต.ท่าค้อ จัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรดินโดยการปลูกหญ้าแฝก โดยได้รับความร่วมมือจากนางสาววิระภา จิตตโคตร ผู้ใหญ่บ้านใหม่แสงอรุณ ม.11 นำจิตอาสา และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกจำนวน 10,000 ต้นกล้า ในบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำหนองเซา หมู่ที่ 11 ตำบลท่าค้อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำและลดการชะล้างพังทลายของหน้าดินบริเวณสระน้ำและคันคูระบายน้ำ
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสฤษดิ์ บัวลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0813206089
นายสฤษดิ์ บัวลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0813206089
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 042-532567
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 042-532567

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 287