องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ 159 หมู่ 4 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4253-2522 , 0-4253-2567

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ปราชญ์ชาวบ้าน
บริการข้อมูล
วันที่ 25 พ.ค. 2564 เวลา 09.30 น. นายสฤษดิ์ บัวลง นายก อบต.ท่าค้อ เป็นประธานมอบพันธุ์กล้าไม้ให้ นายไพวัล ต้นใหญ่ กำนันตำบลท่าค้อ และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น และจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ในวันวันพุธ ที่ 26 พฤษภาคม 2564 นี้ โดยมีนางปัณณพร อะโน ปลัด อบต.ท่าค้อ พร้อมด้วยข้าราชการพนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ และในโอกาสนี้ อบต.ท่าค้อ ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมกันปลูกต้นไม้ในบริเวณที่พักอาศัย โรงเรียน ศาสนสถาน หน่วยงานราชการ และสถานที่สาธารณะ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสฤษดิ์ บัวลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0813206089
นายสฤษดิ์ บัวลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0813206089
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 042-532567
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 042-532567

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 255