องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ 159 หมู่ 4 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4253-2522 , 0-4253-2567

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ปราชญ์ชาวบ้าน
บริการข้อมูล
วันที่ 8 ส.ค. 2564 เวลา 07.00 น. อบต.ท่าค้อ ร่วมกับฝ่ายปกครองตำบลท่าค้อ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ท่าค้อ หนองจันทร์และนาหลวง อสม. ตำบลท่าค้อ ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณโรงงานปลาเผาะ เพื่อใช้เป็นศูนย์พักพิงและศูนย์พักคอย(Community Isolation) กลุ่มเสี่ยงและผู้ติดเชื้อ COVID-19 ประจำตำบลท่าค้อ ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและพื้นที่ควบคุมสูงสุดเพื่อกลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนา
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสฤษดิ์ บัวลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0813206089
นายสฤษดิ์ บัวลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0813206089
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 042-532567
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 042-532567

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 297