องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ 159 หมู่ 4 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4253-2522 , 0-4253-2567

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ปราชญ์ชาวบ้าน
บริการข้อมูล
image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้มาติดต่อราชการและเพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ตั้งของส่วนราชการให้เหมาะสมกับงานและผู้มารับบริการ... [10 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสฤษดิ์ บัวลง นายกอบต.ท่าค้อ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำศูนย์ระดับตำบล เพื่อหาแนวทางการจัดตั้งสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย ศูนย์พักคอย (CI/CCI) ระดับตำบล ณ อาคารศรีบังกอ ... [3 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประกวด"บริหารร่างกายหน้าเสาธง" [8 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 [5 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยงเข้ามาในพื้นที่ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม [2 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
อบต.ท่าค้อ ขอความอนุเคราะห์ทุกท่านตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการ รวมถึงความต้องการตลอดจนข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการปรับปรุงงานบริการภาครัฐ ผ่านแบบสำรวจออนไลน์ด้วยการแสกนที่ QR Code หรือ คลิ๊ก https://opdc.csn.cx/ ขอบพระคุณค่ะ [17 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
หน้ากาก 1 ชั้น หน้ากาก 2 ชั้น แบบไหนดีกว่ากัน อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็คชื่อใน “ไทยชนะ” และ ลงทะเบียน “หมอพร้อม” นะคะ [11 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประชาสัมพันธ์เลื่อนการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2564 [16 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
ขั้นตอนการลงทะเบียน "เรารักกัน" ม.33 [22 กุมภาพันธ์ 2564]
ผู้โพส : admin
"เราชนะ" [16 กุมภาพันธ์ 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสฤษดิ์ บัวลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0813206089
นายสฤษดิ์ บัวลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0813206089
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 042-532567
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 042-532567

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 274