messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2567 ที่ดินแบบไหนต้องเสียภาษี ใครต้องเป็นผู้ที่ต้องเสียภาษีรายละเอียดการเสียภาษี และการคำนวณภาษี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า...[24 พฤษภาคม 2567]
ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นต่อแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมในเขตลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ[5 มีนาคม 2567]
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนม[4 มีนาคม 2567]
อบต.ท่าค้อ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเผาขยะหรือวัสดุอื่นใด ที่ก่อให้เกิดหมอกควัน ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยรวม เช่น การเผาฟางข้าว เศษใบหญ้า การเผาขยะ เป็นต้น...[2 กุมภาพันธ์ 2567]
ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง สรุปผลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ[25 กันยายน 2566]
อบต.ท่าค้อ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Thai D ( ไทยดี ) บนสมาร์ทโฟนทั้งระบบ Android และ IOS เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการ การเข้าถึงบริการภาครัฐ ...[18 กรกฎาคม 2566]
ประชาสัมพันธ์การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ภายใต้โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักรู้ ให้แก่หญิงตั้งครรภ์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป...[11 กรกฎาคม 2566]
อบต.ท่าค้อ ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น รายละเอียดติดต่อสอบถาม โทร 042532567 นะคะ[25 พฤษภาคม 2566]
อบต.ท่าค้อ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกท่าน ดาวน์โหลด-ใช้แอปพลิเคชั่น ThaiD บนโทรศัพท์มือถือ เพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หรือแสดงแทนบัตรประจำตัวประชาชนผ่านแอปพลิเคชั่นได้ทันที ...[1 พฤษภาคม 2566]
ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)[30 มกราคม 2566]
1 2 3 4 5 1 - 10 (ทั้งหมด 46 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ