messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.ท่าค้อ
บริการข้อมูล
check_circle (One Stop Service : OSS)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

info แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
แบบประเมิน EIT 2567


image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2567 ที่ดินแบบไหนต้องเสียภาษี ใครต้องเป็นผู้ที่ต้องเสียภาษีรายละเอียดการเสียภาษี และการคำนวณภาษี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า...
ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นต่อแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมในเขตลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนม
อบต.ท่าค้อ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเผาขยะหรือวัสดุอื่นใด ที่ก่อให้เกิดหมอกควัน ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยรวม เช่น การเผาฟางข้าว เศษใบหญ้า การเผาขยะ เป็นต้น...
ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง สรุปผลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
อบต.ท่าค้อ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Thai D ( ไทยดี ) บนสมาร์ทโฟนทั้งระบบ Android และ IOS เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการ การเข้าถึงบริการภาครัฐ ...
ประชาสัมพันธ์การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ภายใต้โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักรู้ ให้แก่หญิงตั้งครรภ์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป...
อบต.ท่าค้อ ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น รายละเอียดติดต่อสอบถาม โทร 042532567 นะคะ
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
14 มิ.ย. 2567 อบต.ท่าค้อ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ให้บริการทำหมันน้องหมาและน้องแมว ที่อาศัยในพื้นที่ตำบลท่าค้อ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ค่ะ!!!!!!!![14 มิถุนายน 2567]
วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. คุณพิชญา โพชราษฎร นายกอบต.ท่าค้อ นำพนักงานอบต.ท่าค้อ และประชาชนตำบลท่าค้อ จัดกิจกรรม Kick Off โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร ...[12 มิถุนายน 2567]
11 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. นายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำเภอเมืองนครพนม และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ท่าค้อ พนักงานส่วนตำบล และปกครองตำบลท่าค้อ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ ...[12 มิถุนายน 2567]
วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. คุณพิชยา โพชราษฎร นายก อบต.ท่าค้อ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มจักสาน ณ อาคารศรีบังกอ อบต.ท่าค้อ ค่ะ[10 มิถุนายน 2567]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกขยะและรถสำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกขยะและรถสำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ถนนรอบป่าช้าโนนกระบก ม.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

folder ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพจักสาน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24

folder ประกาศ

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายพิชญา โพชราษฎร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0616295249
นายพิชญา โพชราษฎร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0616295249
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0895746705
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0895746705
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
folder นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

สถิติ sitemap
วันนี้ 20
เดือนนี้2,825
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)79,444
ทั้งหมด 280,000


image แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

พระพุทธรูปเก่าแก่ วัดท่าหนองจันทร์[25 พฤษภาคม 2565]

หลวงพ่อใหญ่ห้วยบังกอ

ห้วยหนองเรือ
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
10/06/2567
20/06/2567
หารือเกี่ยวกับประเภทของสิ่งปลูกสร้าง และการวัดขนาดสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สน.คท.
19/06/2567
19/06/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
19/06/2567
19/06/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค.
19/06/2567
19/06/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 19
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 19]
กม.
19/06/2567
19/06/2567
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์
กพส.
19/06/2567
19/06/2567
ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลญี่ปุ่น โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน Young Leaders หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง) (Environmental Management) ฯ


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ