ชื่อเรื่อง : จ้างทาสีภายนอกอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง