ชื่อเรื่อง : จ้างฉีดพ่นน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้่นที่รับผิดชอบ รพ.สต.หนองจันทน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง