ชื่อเรื่อง : จ้างเช่าเครื่องเสียงพร้อมเวทีและตกแต่งจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง