ชื่อเรื่อง : ซื้อสายล่อฟ้าแรงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง