ชื่อเรื่อง : ซื้อข้าวกล่องและน้ำดื่ม สำหรับผู้กักกันตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง