ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ชื่ออาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง