ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่อยู่อาศัยผู้พิการ (ราย นายสนธยา พรมมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง