ชื่อเรื่อง : ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง