ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำหอถังสูง หมู่ที่ 5 บ้านหนองเซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง