ชื่อเรื่อง : จ้างเติมน้ำยาดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง