ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง