ชื่อเรื่อง : จ้างสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง