ชื่อเรื่อง : ซื้อโถสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง