ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหนองจันทน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)