องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
folder การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง หลักเกณฑ์ปฎิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225 |
insert_drive_file ประองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่องหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อเรื่องแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารสวนตำบลท่าค้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
insert_drive_file บันทึกข้อความขออนุมัติหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
insert_drive_file แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183 |
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283 |
insert_drive_file บันทึกข้อความขออนุมัติหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่องหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270 |
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ