องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
folder การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203 |
insert_drive_file ประองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่องหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อเรื่องแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารสวนตำบลท่าค้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
insert_drive_file บันทึกข้อความขออนุมัติหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
insert_drive_file แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262 |
insert_drive_file บันทึกข้อความขออนุมัติหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่องหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247 |
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ