องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
folder การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
insert_drive_file คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file ประกาศนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง หลักเกณฑ์ปฎิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218 |
insert_drive_file ประองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่องหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อเรื่องแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารสวนตำบลท่าค้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
insert_drive_file บันทึกข้อความขออนุมัติหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
insert_drive_file แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 273 |
insert_drive_file บันทึกข้อความขออนุมัติหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่องหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261 |
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ