messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกขยะและรถสำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
ราคากลางก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกขยะและรถสำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวง นพ.ถ.34-030 ถนนสุกัญญา ม.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ถนนรอบป่าช้าโนนกระบก ม.5
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง นพ.ถ.34-030 ถนนสุกัญญา ม.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ถนนรอบป่าช้าโนนกระบก ม.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 14 บ้านหนองจันทน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
ราคากลางปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 14 บ้านหนองจันทน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขยายท่อเมนพร้อมขยายเขตประปา ม.7 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านหนองจันทน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
ราคากลางก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านหนองจันทน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
ประกวดราคาโครงการขยายท่อเมนพร้อมขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
ราคากลางขยายท่อเมนและขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 113 |
ประกาศขายพัสดุชำรุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหลวง หมู่ที่ 8 (จำนวน 2 ช่วง) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านนาหลวง ม.8 (จำนวน 2 ช่วง) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
ราคากลางซ่อมสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ้านนาหลวง ม.7,8,9,11,12 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ้านนาหลวง ม.7,8,9,11,12 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
1 - 20 (ทั้งหมด 266 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ