องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ 159 หมู่ 4 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4253-2522 , 0-4253-2567

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ปราชญ์ชาวบ้าน
บริการข้อมูล
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านหนองเซา
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ก่อสร้างห้องน้ำป่าช้าพร้อมลานคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านบุ่งเวียน poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ราคากลาง ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ม.7 บ้านดอนม่วง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ราคากลาง ซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.3 บ้านท่าค้อ ถนนหนองแซงริมน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ราคากลาง ซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.3 บ้านท่าค้อ ถนนชลธาร poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนเมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.11 บ้านใหม่แสงอรุณ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ราคากลาง ก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน ม.4 บ้านท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.8 บ้านนาหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ราคากลาง ซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.13 บ้าหนองจันทน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.13 บ้านหนองจันทน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.14 บ้านหนองจันทน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ราคากลาง ซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.8 บ้านนาหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ราคากลาง ซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.6 บ้านโคกไก่เซา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
1 - 20 (ทั้งหมด 227 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสฤษดิ์ บัวลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0813206089
นายสฤษดิ์ บัวลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0813206089
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 042-532567
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 042-532567

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 280