องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
folder ประกาศ
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมทรัพย์สิน
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลพ้นกำหนดทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี พ.ศ.2566 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง กำหนดวันประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง การประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลระดับดีเด่น (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง ผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 18 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 17 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทราวาสกรณีพิเศษ เกิดโรคระบาด (โรคมือ เท้า ปาก) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 16 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
1 - 20 (ทั้งหมด 192 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ