องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ 159 หมู่ 4 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4253-2522 , 0-4253-2567

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ปราชญ์ชาวบ้าน
บริการข้อมูล
account_box คณะผู้บริหาร
(นายสฤษดิ์ บัวลง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0813206089
(นายสฤษดิ์ บัวลง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0813206089
นายคำนึง ลับจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0833380886
นายคำนึง ลับจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0833380886
นายประเวช พรหมภักดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0903395810
นายประเวช พรหมภักดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0903395810
นายเกษร พิมพ์สา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0872334577
นายเกษร พิมพ์สา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0872334577
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสฤษดิ์ บัวลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0813206089
นายสฤษดิ์ บัวลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0813206089
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 042-532567
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 042-532567

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 291