องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
folder ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศ เรื่อง พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับ 3) พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในสภาพยากลำบากเพื่อขอรับโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดนครพนม
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม ขอส่งสำเนาประกาศเรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
photo การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
description แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยผู้แทน) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13 |
description แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยตนเอง) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41 |
photo กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศสำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม เรื่องการจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อนำมาดำเนินการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
photo ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (โรงเรียนผู้สูงอายุ) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทราวาสกรณีพิเศษ เกิดโรคระบาด (โรคมือ เท้า ปาก) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.- อปท.) ประจำปี พ.ศ. 2564 Local Performance Assessment (LPA) Annual Report 2021 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
1 - 20 (ทั้งหมด 98 รายการ) 1 2 3 4 5


× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ