องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ 159 หมู่ 4 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4253-2522 , 0-4253-2567

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ปราชญ์ชาวบ้าน
บริการข้อมูล
folder ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ตามโครงการส่งเสริมสัมพันธภาพครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
photo อบต.ท่าค้อ ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564" โดยให้ประชาชนร่วมลงนามปฎิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.stopdrink.com poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
photo แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยงเข้ามาในพื้นที่ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
photo ขอความอนุเคราะห์พื้นที่ปิดประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาที่เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ (e-learning) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการทำเครื่องหอมสมุนไพร ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
description ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเผยแพร่ช่องทางการเข้าตอบแบบประเมินทางเวปไซต์ของหน่วยงาน ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
description ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเผยแพร่ช่องทางการเข้าตอบแบบประเมินทางเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายในได้ตอบแบบสำรวจ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
photo วันที่ 10 ก.พ. 2564 เวลา 09.00 น. นายสฤษดิ์ บัวลง นายก อบต.ท่าค้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นางสุริษา จารุเมธาวิทย์ คลังจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม และผู้แทนสำนักสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ตรวจติดตามกองทุนสิ่งแวดล้อมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม และออกตรวจเยี่ยมพื้นที่ชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ที่บ้านนาหลวง หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 12 ตำบลท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file โครงการเราชนะ กระทรวงการคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file แจ้งระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการที่เสียชีวิต ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การขอต่อบัตร/สมุดประจำตัวผู้พิการที่หมดอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file การช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับผลกระทบกรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
photo รมว.มท.เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 ของ อปท.ทั่วประเทศ ออกไปจากระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 2 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในสถานการณ์โควิด - 19 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
1 - 20 (ทั้งหมด 54 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสฤษดิ์ บัวลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0813206089
นายสฤษดิ์ บัวลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0813206089
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 042-532567
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 042-532567

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 246