องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
folder ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง รายงานการปิดสำนักงานเป็นการชั่วคราว เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-2019 ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค.2565 ถึงวันที่ 20 พ.ค. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file คำสั่งจังหวัดนครพนม เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครพนม ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file ใบสมัคร โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบล ประจำปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
photo องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ขอเชิญเด็ก เยาวชน ประชาชน ตำบลท่าค้อ ร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลท่าค้อ ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลท่าค้อ ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file ขอความร่วมมือสำรวจคนพิการในพื้นที่ประสงค์ขอรับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
photo มาตรการโควิด-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง สรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
description ขอเชิญชวนบุคลากรภายในหน่วยงาน ตอบแบบวัด IIT ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
description ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตอบแบบวัด EIT ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 320/2565 เรื่อง งดจัดการแสดงคอนเสริร์ต การแสดงดนตรี หมอลำ รถแห่ รำวง เป็นการชั่วคราวในพื้นที่จังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกการลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ - จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่คนพิการที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201 |
description ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง การแจกจ่ายเครื่องกันหนาว กรณีอากาศหนาวผิดปกติ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file แผ่นพับ อบต. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
1 - 20 (ทั้งหมด 77 รายการ) 1 2 3 4


× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ