องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ 159 หมู่ 4 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4253-2522 , 0-4253-2567

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ปราชญ์ชาวบ้าน
บริการข้อมูล
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 248
folder ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
description ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง การแจกจ่ายเครื่องกันหนาว กรณีอากาศหนาวผิดปกติ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file แผ่นพับ อบต. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file ประกาศอำเภอเมืองนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ตามโครงการส่งเสริมสัมพันธภาพครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
photo อบต.ท่าค้อ ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564" โดยให้ประชาชนร่วมลงนามปฎิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.stopdrink.com poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
photo แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยงเข้ามาในพื้นที่ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
photo ขอความอนุเคราะห์พื้นที่ปิดประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาที่เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ (e-learning) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการทำเครื่องหอมสมุนไพร ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
description ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเผยแพร่ช่องทางการเข้าตอบแบบประเมินทางเวปไซต์ของหน่วยงาน ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
description ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเผยแพร่ช่องทางการเข้าตอบแบบประเมินทางเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายในได้ตอบแบบสำรวจ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
1 - 20 (ทั้งหมด 61 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าค้อ
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าค้อ
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 042-532567
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 042-532567