องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
folder ประกาศ
insert_drive_file ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง ข้อกำหนดตามข้อ 6 ว่าด้วยเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง แนวทางปฎิบัติงานด้านจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำในการปฎิบัติหน้าที่
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ราคากลางปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 14 บ้านหนองจันทน์
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 14 บ้านหนองจันทน์
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขยายท่อเมนพร้อมขยายเขตประปา ม.7
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ราคากลางก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านหนองจันทน์
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านหนองจันทน์
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file รายงานผลการปฎิบัติงานตามนโยบายคณะผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายคณะผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview356
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายคณะผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview324
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายคณะผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview332
insert_drive_file รายงานผลการปฎิบัติงานตามนโยบายคณะผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview331

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview120
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview302
insert_drive_file ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview321

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ