องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ 159 หมู่ 4 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4253-2522 , 0-4253-2567

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ปราชญ์ชาวบ้าน
บริการข้อมูล
folder ประกาศ
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในการทวงถามหนี้ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2564 ครั้งที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.ท่าค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มาลงทะเบียนในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำสังกัด อบต.ท่าค้อ grade
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการและหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง grade
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านหนองเซา
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ก่อสร้างห้องน้ำป่าช้าพร้อมลานคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านบุ่งเวียน grade
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file ราคากลาง ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ม.7 บ้านดอนม่วง grade
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file ราคากลาง ซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.3 บ้านท่าค้อ ถนนหนองแซงริมน้ำ grade
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file ราคากลาง ซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.3 บ้านท่าค้อ ถนนชลธาร grade
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายคณะผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview120
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายคณะผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview112
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายคณะผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview109
insert_drive_file รายงานผลการปฎิบัติงานตามนโยบายคณะผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview116
photo ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง รายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำปี 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview121

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview70
insert_drive_file ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview109
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview115
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview111
insert_drive_file เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview112

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายสฤษดิ์ บัวลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0813206089
นายสฤษดิ์ บัวลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0813206089
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 042-532567
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 042-532567

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 365