องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ 159 หมู่ 4 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4253-2522 , 0-4253-2567


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศอบต.ท่าค้อ เรื่องการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฎิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 grade
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2564 ครั้งที่ 3 grade
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง แจ้งระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เสียชีวิต ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2564 ครั้งที่ 2 grade
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2564 ครั้งที่ 1 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.12 บ้านนาหลวง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.14 บ้านหนองจันทน์
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.1 บ้านหนองจันทน์
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.13 บ้านหนองจันทน์
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านบุ่งเวียน grade
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายคณะผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายคณะผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายคณะผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ grade
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
รายงานผลการปฎิบัติงานตามนโยบายคณะผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2560 grade
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง รายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำปี 2558 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

7 ธันวาคม 2563
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

7 ธันวาคม 2563
บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
(นายสฤษดิ์ บัวลง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
(นายสฤษดิ์ บัวลง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
(นางปัณณพร อะโน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
(นางปัณณพร อะโน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 42
เมื่อวาน 97
เดือนนี้ 5,983
เดือนที่แล้ว 8,405
ทั้งหมด 11,101