messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
folder ประกาศ
ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพที่มายืนยันสิทธิ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60,70,80 ปีบริบูรณ์ ประจำเดือน พ.ค.2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ อบต.ท่าค้อ grade
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มเติม ของ อบต.ท่าค้อ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มเติม ของ อบต.ท่าค้อ ที่มายืนยันสิทธิประจำเดือน เมษายน 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการเพิ่มเติมของ อบต.ท่าค้อ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกขยะและรถสำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกขยะและรถสำนักงาน grade
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ถนนรอบป่าช้าโนนกระบก ม.5 grade
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง นพ.ถ.34-030 ถนนสุกัญญา ม.3 grade
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
รายงานผลการปฎิบัติงานตามนโยบายคณะผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview67
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายคณะผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview390
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายคณะผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview352
รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายคณะผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview368

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview63
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview148
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview334

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม


× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ