องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 (ครั้งที่ 1)
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 19 เดือนธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น.
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file รายงานผลการปฎิบัติงาน ตามนโยบายคณะผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 8 เดือนธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น.
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าค้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2566 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
find_in_page ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566 (ครั้งที่ 1)
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2566 (ครั้งที่ 1)
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 (ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 (ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2566 (ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 (ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2566 (ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 (ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2566 (ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2566 (ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 (ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 (ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 (ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
1 - 20 (ทั้งหมด 45 รายการ) 1 2 3


× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ