องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ 159 หมู่ 4 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4253-2522 , 0-4253-2567

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ปราชญ์ชาวบ้าน
บริการข้อมูล
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 299
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file ขอเชิญประชุมสภา อบต.ท่าค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 (ครั้งที่ 2) วันที่ 18 ส.ค.2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ อาคารศรีบังกอ อบต.ท่าค้อ เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ขอเชิญประชุมสภา อบต.ท่าค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 (ครั้งที่ 1) วันที่ 5 ส.ค.2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ อาคารศรีบังกอ อบต.ท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 (ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 (ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 (ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 (ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 (ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 (ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 (ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าค้อ
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าค้อ
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 042-532567
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 042-532567