องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 273 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229 |
photo ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 301 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 377 |
photo ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง กำหนดปฏิทินขั้นตอนการปฏิบัติ การจัดทบทวนแผนพัฒนาสามปี poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 - 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 309 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 313 |
photo การจัดเวทีประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 353 |
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ