messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานสถิติการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
สถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
สถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
สถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
สถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
สถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
สถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
รายงานสถิติการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
สรุปข้อมูลผู้มาติดต่อขอใช้บริการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 1-2) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
รายงานสรุปผู้มาติดต่อราชการ กองช่าง อบต.ท่าค้อ ระหว่างเดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566 (OIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
รายงานสรุปผู้มาติดต่อราชการกองสวัสดิการสังคม ไตรมาสที่ 1,2 ระหว่างตุลาคม - มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
รายงานสรุปผู้มาติดต่อต่อราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
รายงานสรุปผู้มาติดต่อต่อราชการ กองคลัง ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
รายงานสรุปผู้มาติดต่อต่อราชการ สำนักปลัด ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
รายงานสรุปผู้มาติดต่อราชการ กองช่างอบต.ท่าค้อ ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
รายงานสรุปผู้มาติดต่อราชการกองสวัสดิการสังคม ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294 |
รายงานสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือนตุลาคม2563- มีนาคม 2564 (สำนักปลัด) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287 |
รายงานสถิติผู้มาใช้บริการของกองคลัง ไตรมาสที่ 1-2 ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269 |
1 - 20 (ทั้งหมด 43 รายการ) 1 2 3

× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ