องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ 159 หมู่ 4 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4253-2522 , 0-4253-2567

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ปราชญ์ชาวบ้าน
บริการข้อมูล
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือนตุลาคม2563- มีนาคม 2564 (สำนักปลัด) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file รายงานสรุปผู้มาติดต่อราชการกองสวัสดิการสังคม ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file รายงานสถิติผู้มาใช้บริการของกองคลัง ไตรมาสที่ 1-2 ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file สรุปผูู้มาติดต่อราชการกองช่างอบต.ท่าค้อไตรมาสที่1-2 ระหว่างเดือนตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file รายงานสรุปผู้มาติดต่อราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 1-2) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file รายงานสรุปผู้มาติดต่อต่อราชการ กองช่าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
photo ข้อมูลผู้มาชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
photo สถิติผู้มาติดต่อราชการประจำปีงบประมาณ 2564 กองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานกฎหมาย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานการยืมวัสดุ ครุภัณฑ์ ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการชำระภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานสวัสดิการต่างๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองสวัสดิการ ปี2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการในการให้บริการของกองคลัง ปี2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานร้องเรียนร้องทุกข์/การทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
photo ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี พ.ศ.2562 กองการศึกษาฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี พ.ศ.2562 กองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ข้อมูลผู้มาชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
1 - 20 (ทั้งหมด 26 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสฤษดิ์ บัวลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0813206089
นายสฤษดิ์ บัวลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0813206089
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 042-532567
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 042-532567

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 231