องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
folder ดาวน์โหลดเอกสาร
description แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยผู้แทน)
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
description แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยตนเอง)
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file แบบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
photo แบบคำร้องทั่วไป(สำนักปลัด)
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ใบขออนุญาตแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file แบบคำร้องทั่วไป (กองช่าง)
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
description แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
insert_drive_file แบบคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
insert_drive_file คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file หนังสือรับรองการปลูกสร้างอาคารในเขตรับผิดชอบของ อบต.ท่าค้อ
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file แบบฟอร์การจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292 |
insert_drive_file แบบเก็บข้อมูลผู้ที่เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296 |
photo แบบฟอร์มการขออนุญาตเดินทางออกนอกจังหวัด poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 455 |
photo โลโก้ อบต.ท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 341 |
description ตัวอย่างหนังสือราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319 |
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ