องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ 159 หมู่ 4 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4253-2522 , 0-4253-2567

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ปราชญ์ชาวบ้าน
บริการข้อมูล
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 262
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อการส่งเสริมอาชีพป้องกันปัญหายาเสพติด "ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ”
รายละเอียด : วันเสาร์ ที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 140.30 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อการส่งเสริมอาชีพป้องกันปัญหายาเสพติด "ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ” ณ บ้านนาหลวง ตำบลท่าค้อ ซึ่งเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เข้าร่วมโครงการ และร่วมกันคิกออฟปลูกต้นกระท่อม พืชเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ของชุมชน และมอบต้นพันธุ์พืชสมุนไพรแก่ผู้นำหมู่บ้าน เพื่อนำไปขยายพันธุ์ต่อไป โดยมีนายวิชัย ชัยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวรายงาน และเจ้าหน้าที่จาก อบต.ท่าค้อ ปกครองตำบลท่าค้อ อสม. และประชาชนชาวบ้านนาหลวงร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม ค่ะ
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าค้อ
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าค้อ
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 042-532567
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 042-532567