messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมแสดงกตัญญูกตเวที ถวายเครื่องราชสักการะ ด้วยเดชะและพระบารมีแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และอำนาจสัตยาธิษฐาน แห่งปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมเกล้า น้อมกระหม่อม ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต อัญเชิญดวงวิญญาณ อันศักดิ์สิทธิ์แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงรับเครื่องราชสักการะ ของปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นพลังส่งเสริมให้แก่เหล่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสร้างความเจริญก้าวหน้า ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความอยู่ดี กินดี อันจะนำไปสู่ความมั่นคง ของประเทศชาติสืบไป ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ