องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน(People to People Connectivity)
รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. อำเภอเมืองนคพนม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ปกครองตำบลท่าค้อ ตำรวจภูธรนครพนม นรข. จ.นครพนม กองร้อยรักษาดินแดนจังหวัดนครพนม ตลอดจนส่วนราชการ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน(People to People Connectivity) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออันดีในการร่วมกันป้องกันปัญหาอาชญากรรม และปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน ในโอกาสนี้ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดถนนเส้นริมโขงเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้ความร่วมมืออันดีระหว่างผู้นำชุมชนตามแนวชายแดน ค่ะ
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ